Naša Tvrtka

Puna proizvodnja (u tonama)
400
Proizvodna površina (u hektarima)
12
Broj sadnica
80000
Kapacitet hladnjača (u tonama)
160